Susikaupimo diena (2009 vasaris)

Vasario 25 – oji – Pelenų dieną. Šią dieną seminarijos bendruomenė, kaip ir kasmet, turi susikaupimo dieną. Šių metų gavėnios susikaupimo dieną vedė kun. Ričardas Doveika.

Konferencijose dvasininkas kalbėjo apie santykius bendruomenėje bei įvairius sunkumus, esant kartu. Kaip vieną pagrindinių dalykų, kurie trukdo bendruomeniniam gyvenimui, nurodė netikėjimą, nepasitikėjimą savo broliu bei įtarumą. Taip pat buvo kalbama ir apie kovas, kurias ir inspiruoja minėti negatyvųs reiškiniai. Kunigas teigė, kad ne visada reikia kovoti: „Nereikia įrodinėti, kad esi pašauktas, bet dėti pastangas to pašaukimo statybai“.

Susikaupimo diena buvo apvainikuota šv. Mišiomis. Klierikai buvo kviečiami įsižiūrėti į Kryžiaus slėpinį ir klausti savęs, ar po Juo yra mano vieta.

Jonas Naujokaitis

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį