Seminarijoje įvyko diakonato ir kunigystės šventimai (2020 gegužė)

Gegužės 23 dieną mūsų seminarijos koplyčioje arkivyskupas Gintaras Grušas diakonu pašventino klieriką Darių Graževič, o kunigu diakoną Valdemarą Širvinski. Nors šie šventimai buvo kitokie nei mes pratę, bet džiaugsmo tai nemažina. 

Visą šventimų liturgiją galėjote stebėti mūsų facebook paskyroje. Dėkojame Dievui už diakono Dariaus ir kunigo Valdemaro pašaukimus ir nepaliaujame melstis už šiuos du naujus Dievo tarnus.


Kelias akimirkas iš šios šventės galite rasti čia 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį