Šv. Velykos (2020 balandis)

Su Šventomis Velykomis! Tegul prisikėlusio Jėzaus Kristaus džiaugsmas ir šviesa lydi mus gyvenimų keliuose, idant drąsiai ir su pasitikėjimu liudytume didį Išganymo darbą. Kristus tikrai prisikėlė, Aleliuja!


 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį