Seminarijoje atidaryta paroda (2009 vasaris)

Vasario 10 dieną seminarijoje buvo atidaryta dailininko, grafiko Broniaus Leonavičiaus paroda ,,Vilniaus legendos“. Pristatyme dalyvavo pats autorius, taip pat istorikė Genovaitė Gustaitė, dailininkas, dabartinio Lietuvos bei daugelio jos mietų herbų kūrėjas Arvydas Každailis, buvęs seminarijos rektorius (1997-2001) kun. Hans Friedrich Fischer CO bei seminarijos bendruomenė.

Pradžioje kalbėjęs seminarijos rektorius kun. Žydrūnas Vabuolas dėkojo tiek darbų autoriui, tiek ir seminarijos bibliotekininkei p. Irenai Aleksandravičienei, kuri labai daug prisidėjo, kad paroda būtų surengta. Kaip sakė seminarijos vadovas, istorija – svarbus dalykas, kurį reikia pažinti. Klausytojams buvo priminta, kad kaip Šventasis Raštas buvo rašomas konkretiems žmonėms konkrečiu laiku, taip dabar ir mes skelbiame ar ruošiamės skelbti Gerąją Naujieną Lietuvai. Kad ji būtų išgirsta ir priimta, reikia gerai pažinti savo praeitį, savo šaknis: ,,Turime pažinti istoriją, nes esame Lietuvos dalis“. Atsidėkodamas parodos autoriui, rektorius įteikė jam seminarijos ekslibrisą.

Dailininkas A. Každailis, kalbėdamas apie parodą, teigė, kad šie dailės kūriniai tinkamai įvaizdina baltiškąją ideologiją, istoriją. Nors mūsų kraštas, kaip sakė kalbėtojas, pasižymi žodine tradicija, bet anksčiau, ypač viduramžiais, klestėjęs vaizdinis perteikimo būdas. Pastaruoju ir pasinaudojęs parodos autorius: savo darbuose Vilniaus legendas jis pasakoja vaizdu. Darbų stilistika – krikščioniška, kilusi iš manuskriptų, kurią autorius perkūrė ir pritaikė pagoniškoms legendoms.

Istorikė G. Gustaitė pabrėžė, kad šio ciklo darbai vainikuoja dailininko B. Leonavičiaus kūrybą. Anot jos, autorius puikiai sugeba į Vilniaus legendų turinį žvelgti iš istorinės perspektyvos, jis nuostabiai sujungia istorijos bei dailės galimybes ir atveria stebėtojui plačius akiračius.

Pats parodos autorius savo kalboje trumpai papasakojo apie kūrybos procesą ir techniką, paminėdamas, kad netgi popieriaus lakštus, ant kurių nutapyti darbai, jis gamina pats. ,,Vilniaus legendų“ iliustracijų stilius – neogotika, itin mėgstamas autoriaus. Dailininkas pasidalino mintimis apie tai, kad esama sunkumų, norint tiksliai ir autentiškai perteikti vaizduojamame mene XIII-XIV amžiaus istorines aplinkybes, atkurti autentišką to laikotarpio situaciją, kadangi iš to laikmečio nėra išlikusių patikimų šaltinių ir dailės pavyzdžių.

Pabaigoje visos bendruomenės vardu kalbėjęs klierikas Mozė Mitkevičius dėkojo autoriui Broniui Leonavičiui bei parodos svečiams. Anot jo, dalininko darbuose susivienija daug dalykų: kalba, kultūra, istorija ir menas. Seminaristas išreiškė viltį, kad ši paroda pasitarnaus formuodama vertybes ir pagelbės visiems klierikams tapti šviesiomis ir kilniomis asmenybėmis.

Jonas Naujokaitis

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį