Šv. Kazimiero iškilmė (2020 kovas)

Kovo 4 buvo džiugi diena, nes minėjome Lietuvos globėją šv. Kazimierą. Visi kartu susirinkome katedroje, kur iškilmingas šv. Mišias aukojo nuncijus Lietuvoje. Po šv. Mišių kartu sukalbėjome šv. Kazimiero litaniją.
Taip pat  buvo dar viena graži šventė, nes Vilniaus arkivyskupijos augziliaras Arūnas Poniškaitis minėjo 10 metų konsekracijos sukaktį. Ta proga vyskupą pasveikino arkivyskupijos kunigai bei mūsų seminarijos bendruomenė. 

Šventasis Kazimierai melski už mus.

Nuotraukas galite rasti mūsų facebook paskyroje.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį