Susitikimas su evangelikais reformatais (2020 sausis)

Sausio 1825 dienomis yra kviečiama ypatingai melstis už Krikščionių vienybę. Šiomis dienomis yra paskelbtas Maldos už krikščionių vienybę aštuondienis. Todėl Sausio 18 dieną visa seminarijos bendruomenė susitiko su evangelikų reformatų bažnyčios atstovais Vilniuje.

Sužinojome, kad evangelikų reformatų bažnyčia yra viena iš protestantų bažnyčių, išpažįstančių kalvinizmo doktriną ir pripažįstančių du sakramentus: Krikštą ir Šventąją vakarienę. Tai sinodinės kongregacinės struktūros Bažnyčia. Evangelikų reformatų tikėjimo pagrindai išdėstyti J. Kalvino knygoje „Krikščionių tikėjimo pamokymas“, o svarbiausiu laikomas „Heidelbergo katekizmas“.

Dėkojame Dievui už tikrai prasmingą susitikimą ir meldžiame, kad Dievas suvienytų tikėjimo pilnybe ir meilės ryšiais visus, kuriuos yra pašventinęs vienas Krikštas.

Nuotraukas galite rasti mūsų Facebook paskyroje čia.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį