II advento sekmadienio proga seminarijoje lankėsi kun. Kęstutis Smilgevičius (2019 gruodis)

Gruodžio 8 dieną,  minint antrąjį Advento sekmadienį mūsų seminarijoje lankėsi Lietuvos Vyskupų Konferencijos Generalinis sekretorius kun. Kęstutis Smilgevičius, kuris yra ir mūsų seminarijos dėstytojas!

Kunigas Kęstutis dalinosi savo patirtimi ir sakė, kad misija yra gerosios naujienos nešimas, net ten, kur jos ir nėra. Taip pat minėjo, kad krikščionys negali sėdėti užsidarę savo zakristijose, bet turi tapti tais, kurie išeina skelbti Gerosios Naujienos. Kiekvienas kunigas turi klausytis žmonių ir eiti pas juos, kad galėtų kalbėtis jiems svarbiomis temomis. Kunigas linkėjo, kad iš Jesės kelmo išaugtų tikėjimo atžala.

Dėkojame Dievui už kunigą Kęstutį Smilgevičių ir meldžiame Jam didelių malonių!

Užfiksuotas akimirkas galite rasti mūsų Facebook paskyroje.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį