Lietuvos kunigų seminarijų Šv. Mišios Aušros Vartuose (2019 lapkritis)

Lapkričio 13 prie Gailestingumo Motinos paveikslo dalyvauti Aušros Vartų atlaiduose susirinko visos Lietuvos kunigų seminarijos: Vilniaus, Kauno bei Telšių, kur šiuo metu yra įsikūręs visų Lietuvos seminarijų parengiamasis kursas.

Po bendros visų seminarijų choro repeticijos, patraukėme į Šv. Mišias, aukotas už seminaristus. Šv. Mišiose skambėjo mūsų bendrai atliekamos giesmės, o šventinei liturgijai patarnavo jungtinė seminarijų asista. Šventąsias Mišias aukojęs Kauno seminarijos rektorius homilijos metu susirinkusius kvietė melstis už naujus pašaukimus, besimokančius seminaristus bei kunigus, pabrėždamas užtariamosios maldos svarbą bei pagalbą einantiems pasirinktu dvasinio pašaukimo keliu. Galiausiai drauge sukalbėję Mergelės Marijos litaniją, padarėme tradicinę, bendrą visų mūsų dalyvavusių nuotrauką.

Po Šv. Mišių aukos susirinkome vakarienei, kuria vaišino Aušros Vartų parapijos klebonas mons. Kęstutis Latoža. Dvasininkas priminė prieš metus vykusį popiežiaus Pranciškaus vizitą Lietuvoje ir kiekvienam padovanojo miniatiūrinę Marijos karūnos, kurią pašventino popiežius, kopiją. Po vaišių padėkoję klebonui visi patraukėme į gimtąsias seminarijas.

Aušros Vartų Švč. Mergele Marija, Gailestingumo Motina, melski už mus, einančius pašaukimo keliu.

Nuotraukas galite rasti mūsų facebook paskyroje.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį