Šv. Mišios už mirusius seminarijos bendruomenės narius (2019 lapkritis)

Lapkričio 11 dieną tradiciškai seminarijoje šv. Mišių metu meldėmės už iškeliavusius pas Viešpatį kunigus, klierikus, dėstytojus, seminarijos darbuotojus, geradarius. Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji šviesa jiems tešviečia Tegul ilsisi ramybėje!

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį