Mokslo metų inauguracija (2019 rugsėjis)

2019 rugsėjo trečią dieną savo bendruomenėje kartu su dėstytojais ir mūsų ganytojais šv. Mišiomis iškilmingai pradėjome naujus mokslo metus. Po jų susipažinome su penkiais broliais, įstojusiais į parengiamąjį kursą. Šie vyrai parengiamuosius mokslo metus tęs Telšių kunigų seminarijoje, kur juos dvasinėje kelionėje tiriant savo pašaukimą lydės ugdytojas diak. Valdemaras. Mokslo metų inauguracijos metu dėkojome ir kun. Valentinui už penkerius metus, praleistus vadovaujant propedeutiniam kursui. Vėliau klausėmės vysk. Arūno įvadinės paskaitos apie Dievo žodžio skelbimo svarbą bei būdus, o po jos arkivysk. Gintaras Grušas paskelbė oficialią mokslo metų pradžią. Šventę užbaigėme šventiniais pietumis!

Nuotraukas galite matyti čia.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį