Klierikų pasninko lėšos – Hospisui

Gavėnios laikotarpis yra neatsiejamas nuo pasninko – mums svarbių, labai mėgiamų dalykų atsisakymo.

Mūsų seminarijos bendruomenė gavėnios metu pasninkaudama ir sutaupydama šiek tiek piniginių lėšų, kasmet nusprendžia jas paskirti vienai ar kitai iniciatyvai, sunkiau besiverčiantiems žmonėms, ar tiems, kuriems labiausiai reikia mūsų pagalbos.

Šiemet šias sutaupytas lėšas nusprendėme paskirti Vaikų Hospiso statybai. Kiekvieną savaitę keliaudami į Hospisą ir dovanodami savo laiką ir maldas sergantiesiems, taip pat, nusprendėme prisidėti ir prie kylančių Vaikų Hospiso sienų, kad kiekviena šeima kuriai reikalinga tokia pagalba, kuo greičiau galėtų ją gauti.

Kviečiame ir jus palaikyti Hospiso veiklą savo malda, savo laiku savanoriaujant, o taip ir pinigine parama.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį