Šeimų diena (2019 gegužė)

Gegužės 1 d. seminarijoje vyko šv. Juozapo Darbininko šventė, o jos proga į seminariją sugužėjo klierikų tėveliai ir artimieji kartu melstis ir dalintis bendryste.

Šv. Mišių aukai vadovavo Vilniaus vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, o visų širdis link Viešpaties kėlė seminaristų choras (vad. Živilė Tamaševičienė).

Po Eucharistijos šventimo visi šventės dalyviai susirinko į seminarijos konferencijų salę, kurioje stebėjo propedeutinio kurso parengta spektaklį „Maldos iš Nojaus Arkos“! Dėkojame propedeutinio kurso vadovui kun. Valentinui Šiušai ir ugdytojui kun. Gabrieliui Satkauskui už pademonstruotus puikius aktorinius sugebėjimus kartu su savo ugdytiniais ir, žinoma, spektaklis nebūtų buvęs toks vykęs, jei ne meistriška režisierės Dalios Michelevičiūtės ranka.

Dėkojame Kūrėjui už šią šventę, kurią seminaristai savo tarpę gražiai vadina „Šeimadieniu". Tai diena, kuomet kiekvieno iš mūsų tėveliai gali pabendrauti vieni su kitais ir taip palaikyti mus kiekvieno mūsų pašaukimo kelyje!

Šventės nuotraukas galite matyti čia.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį