Kardinolo gimtadienis (2009 sausis)

O, vitaminiukai man

Vasario 1 diena Vilniaus arkivyskupijoje – didelė šventė. Tai jos ganytojo arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio gimimo diena. Šiais metais Kardinolas pats aplankė seminarijos bendruomenę savo gimtadienio išvakarėse.

Arkivyskupas šv. Mišių homilijoje, pasiremdamas pirmuoju skaitiniu, kalbėjo apie Abraomą, kuris yra mūsų tikėjimo kelionės vedlys. Tas tikėjimas, kaip sakė ganytojas, nėra vien Credo išpažinimas, bet visą gyvenimą apimantis dalykas.

Šv. Mišios buvo aukojamos minint šv. Joną Bosko. Kardinolas kalbėjo apie Lietuvos jaunimą, kuriam reikia teikti daugiau dėmesio, daugiau rodyti meilės: ,,reikia prieiti ne vien prie jų proto, bet ir prie širdžių“. Homilijos pabaigoje linkėjo, kad Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija būtų tikrų apaštalų mokykla, kurie, baigę reikiamą pasiruošimą, bus pasirengę laisvai eiti darbuotis ten, kur jie bus siunčiami ir su meile patarnaus tikintiesiems.

Po šv. Mišių Aukos visi ėjo į valgyklą šventinei vakarienei. Klierikas Aleksandr Gaičauskas visos bendruomenės vardu sveikino ganytoją su jo 72– uoju gimtadieniu, linkėdamas Dievo palaimos ir Mergelės Marijos globos. Kardinolas visiems dėkojo už sveikinimus ir prašė maldos, kad galėtų ir toliau vesti jam patikėtus ganomuosius.

Jonas Naujokaitis

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį