Kviečiame į Pašaukimų savaitgalį (2019 vasaris)

[Jėzus] tarė Simonui: „Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui“. Simonas jam atsakė: „Mokytojau, mes, kiaurą naktį vargę, nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus“. Tai padarę, jie užgriebė didelę daugybę žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams, buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, jie pripildė žuvų abi valtis, kad jos kone skendo. Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui į kojas, sakydamas: „Pasitrauk nuo manęs, Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis!“ Mat jį ir visus jo draugus suėmė išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę; taip pat Zebediejaus sūnus Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: „Nebijok! Nuo šiol jau žmones žvejosi“.
Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį. (Lk 5, 4–11)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija organizuoja pašaukimų savaitgalį, į kurį kviečia jaunuolius ir vyrus nuo 17 iki 35 m. Šis savaitgalis – tai gera proga susipažinti su kunigiškuoju pašaukimu ir pasiruošimo kunigystei ypatumais. Dalyviai tris dienas gyvens seminarijos ritmu, taip pat jiems bus parengta atskira programa, kurią ves kunigų seminarijos vadovai ir klierikai.

Dalyviai turės progą klausytis vyskupo pašaukimo liudijimo, apžiūrėti visą seminariją, asmeniškai kalbėtis su seminaristais ir seminarijos dvasios tėvu, drauge melstis ir mąstyti, kokiam gyvenimui Dievas juos kviečia.

Savaitgalis vyks seminarijoje 2019 m. vasario 22–24 d. (penktadienį–sekmadienį). Pradžia vasario 22 d. 18 val.
Norintieji dalyvauti savaitgalyje prašomi registruotis tel. (8-5) 2701602 arba el. paštu rastine@vks.lcn.lt.

Daugiau informacijos bei įkvėpimo galite rasti seminarijos facebook paskyroje, taip pat ir kreipęsi į savo parapijos kleboną.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį