A.a. kun. Antano Dilio laidotuvės (2019 sausis)

Šiandien į Tėvo namus gausaus kunigų ir tikinčiųjų būrio buvo palydėtas kun. jubil. Antanas Dilys.

Šventąsias Mišias aukojo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, kardinolas Audrys J. Bačkis, vyskupas Arūnas Poniškaitis ir gausus būrys Vilniaus arkivyskupijos kunigų.

A†A kun. jubil. Antanas Dilys mums seminaristams buvo tikras ištikimos kunigiškosios tarnystės pavyzdys ir paskutinė gyva jungtis tarp prieškarinės Vilniaus kunigų seminarijos ir dabartinės atkurtosios Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos. Džiaugiamės, kad šią rugsėjo 1-ąją galėjome pasisemti išminties iš šio šviesaus kunigo.

Amžiną atilsį duok mirusiam Viešpatie!

Nuotraukas galite matyti čia.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį