Diakonato šventimai (2019 sausis)

Džiaugiasi Motina Bažnyčia!

Šiandien Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje vyko džiugus įvykis ne tik Vilniaus Bažnyčiai, bet ir visai Dievo tautai!

V kurso klierikas Valdemar Širvinski iš Vilniaus Arkivyskupo Metropolito J.E. Gintaro Grušo rankų priėmė diakono šventimus!

Diakonas – tai altoriaus tarnas, pasiruošęs pasitarnauti ir pagelbėti kunigams, skelbiantiems Dievo žodį. Linkime ir meldžiame Kūrėją, kad Valdemarui, besiruošiančiam ateityje priimti kunigystės šventimus, diakono tarnystė atneštų gausių vaisių ir per jį Dievas galėtų nuveikti daug gražių darbų!

Šventės nuotraukos yra čionais.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį