Pastoracinė savaitė (2019 sausis)

Aplankę artimuosius ir gimtąsias savo parapijas, šiek tiek pailsėję, sugrįžome atgal į seminariją!

Šį savaitė - pastoracinė savaitė, kurios metu gilinsimės į šeimų sielovados aktualijas.

Pirmąją dieną svečiuose buvo vyskupas Arūnas Poniškaitis ir kunigas Fracišek Jusiel. Abu prelegentai supažindino mus su šeimų pastoracijos kasdienybe, santuokos sakramento prasmingumu ir pasiruošimu jam, iššūkiais. Po pietų apsilankėme Vilniaus arkivyskupijos Šeimos centre, kurio direktorius Algirdas Petronis išsamiai pristatė centro veiklą.

Antradienį seminarijoje apsilankė br. A. Nenėnas OFM, kuris dalijosi savo patirtimi telkiant šeimų bendruomenės. Taip pat svečiavosi šauni Svirbutų šeima iš Vilniaus šv. Pilypo ir Jokūbo šeimų bendruomenės, dėkojame jiems gyvą liudijimą apie priklausymą šeimų bendruomenei. Po pietų aplankėme savo kaimynus, Vilniaus šv. Juozapo mokyklą, kurioje buvome supažindinti tiek su katalikiškos mokyklos veikla, tiek su šv. Juozapo šeimų bendruomenės ištakomis.

Trečioji savaitės dalis buvo gausi susitikimų, kurie praturtino mūsų žinias apie krizes patiriančias šeimas, apie tai, kaip padėti patiems žmonėms atrasti atsakymus į jų iškeltus klausimus. Dėkojame A. Petroniui už krizių rūšių, priežasčių pristatymą. Taip pat, kunigui K. Dvareckui už jo pasidalinimą apie galimus veiklos laukus ir pagalbos būdus, R. Eidukevičiūtei iš pal. J. Matulaičio šeimos pagalbos centro išsamiai pristatačiusiai ypač specifinius iššūkius teikiant pagalbą šeimoms. Galiausiai dieną užbaigėme susitikimu su E. Kučinskaite iš „Bendrakeleivių" bendraudami ir nagrinėdami išsiskyrusiųjų sielovados aktualijas.

Nuotraukas iš susitikimų galite rasti čia: 1, 2 ir 3.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį