Klieriko Edvard Rynkevič įvilktuvės! (2018 gruodis)

Gruodžio 7 d. mūsų seminarijoje vyko ypatinga šventė. Trečiojo kurso klierikas Edvard Rynkevič buvo paskirtas kandidatu diakonatui ir kunigystei bei įvilktas į kunigiškąjį rūbą - sutaną. 
Šv. Mišių aukai vadovavęs ir klierikui Edvardui sutaną įteikęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas pabrėžė, kad sutana nėra uniforma, bet ištikimybės Kristui ženklas.

Dėkojame Dievui už klieriko Edvardo pašaukimą ir kviečiame jį lydėti malda!

Po Šv. Mišių ganytojas pašventino Dievo Gailestingumo paveikslo kopiją, kurią seminarijai padovanojo Dievo Gailestingumo Šventovės rektorius kun. Vaidas Vaišvilas

Šventės nuotraukas galite matyti paspaudę nuorodą.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį