Advento sekmadieniais – svečiai misionieriai (2018 gruodis)

Seminarija advento ir gavėnios metu turi tradiciją sekmadieniais kviesti svečius kunigus arba vyskupus, kad šiek vadovautų iškilmingai vakarinei maldai ir drauge sus seminarijos bendruomene vakarieniautų.
Šiemet sekmadienių svečius vienija misionierystė. Advento sekmadienių vakarais lankysis mons. Andrès Lavin,
kun. Domingo Avallaneda ir kun. Alessandro Barelli. Į Lietuvą atvykę kaip skirtingų Bažnyčios bendruomenių nariai (Opus Dei prelatūros, Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos ir saleziečių), jie dalinsis įžvalgomis apie jiems visiems bendrą patirtį – būti Kristaus siunčiamu skelbti Evangeliją, o turint omenyje, kaip Lietuva nutolusi nuo Pietų Amerikos, gal net ir tiesiogine prasme būti siunčiamam iki žemės pakraščių.
Prisiminkime maldoje visus krikščionis misionierius.
Linas Braukyla
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį