Mokslinė konferencija „Argi gimė kada kitas vyras kaip Juozapas?“ (Sir 49, 15) (2018 gruodis)

Š. m. gruodžio 1d., šeštadienį, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija organizuoja tarptautinę mokslinę konferenciją, skirtą Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo 25 m. jubiliejui „Argi gimė kada kitas vyras kaip Juozapas?“ (Sir 49, 15)
Renginys prasidės 10 val. Seminarijos konferencijų salėje. Pranešimais bus analizuojama patriarcho Juozapo istorija bei šv. Juozapo, Marijos sužadėtinio, asmuo. Moksliškai bus atskleidžiama, kokias žinias teikia Naujasis Testamentas bei ankstyviausi apokrifai, kokie yra svarbiausi Magisteriumo mokymo apie šv. Juozapą aspektai, kaip jis gerbiamas liturgijoje, kaip vaizduojamas mene.
Pranešimus skaitys: kun. lic. Algirdas Akelaitis, dr. Ingrida Gudauskienė, vysk dr. Algirdas Jurevičius, kun. lic. Artūras Kazlauskas, kun. lic. Arūnas Kesilis, ses. dr. Vittorina Marini, dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, mons. lic. Žydrūnas Vabuolas.
Konferencijos pabaiga numatoma apie 14 val.
Maloniai kviečiame!
Detalesnė programa:

I sesija

10.00–10.05 Sveikinimo žodis (Kun. teol. lic. Andžej Šuškevič, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius)
10.05–10.25 Juozapas, Dovydo sūnus (Kun. teol. lic. Algirdas Akelaitis, Vytauto Didžiojo universitetas)
10.25–10.45 Juozapas – išėjęs ieškoti savęs kaip brolio ir kito kaip brolio: Pr 37,12-17 paradigma (Dr. Ingrida Gudauskienė, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija)
10.45–11.05 Šv. Juozapo asmuo apokrifinėse Jėzaus vaikystės evangelijose (Vysk. dr. Algirdas Jurevičius, Kauno arkivyskupijos vyskupas augziliaras, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija)
11.05–11.25 Šventasis Juozapas Bažnyčios dokumentuose: nuo kulto iki Visuotinės Bažnyčios Globėjo (Kun. teol. lic. Arūnas Kesilis, Nemenčinės ir Sužionių parapijų klebonas)
11.25–11.45 Diskusija
11.45–12.05 Kavos pertrauka

II sesija

12.05–12.35 Šv. Juozapas Nazareto šeimoje – sutuoktinis ir tėvas (Ses. dr. S. M. Vittorina Marini, Popiežiškasis Laterano universitetas (Roma)
12.35–12.55 Šv. Juozapas Darbininkas (Mons. teol. lic. Žydrūnas Vabuolas, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija)
12.55–13.15 Šv. Juozapo kultas krikščionijoje (Kun. teol. lic. Artūras Kazlauskas, Vytauto Didžiojo universitetas)
13.15–13.35 Šv. Juozapo ikonografija (Dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė, Vilniaus universitetas)
13.35–13.55 Diskusija

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį