Seminariją aplankė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas (2018 lapkritis)

Lapkričio 22 d. seminariją aplankė ir apie palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimo pavyzdį seminaristams kalbėjo J.E. Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.

Ganytojas linkėjo kiekvienam klierikui ir kunigui praeiti savo „Solovkas“, taip užsigrūdinti savo pašaukimą ir leistis Viešpaties vedamam pašaukimo kelionėje. Kunigo gyvenimas nėra ir negali būti „sutvarkytas“ gyvenimas, jis, būdamas Kryžiaus atspindys, yra papiktinimas ir pasidalijimo ženklas savaime. Kiekvienam tai suprantančiam klierikui pal. Teofilius yra tikras bičiulis, brolis ir tėvas.

Dėkojame Jo Ekscelencijai, kad aplankydamas Kaišiadorių vyskupijos klierikus studijuojančius Vilniuje, nepamiršta ir visos likusios bendruomenės ir skiria mums savo brangų laiką.

Nuotraukos iš susitikimo čia.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį