Švenčiame Aušros Vartų atlaidus (2018 lapkritis)

Kaip ir kasmet visi klierikai turėjo progą ir pareigą dalyvauti mūsų arkivyskupijoje bene reikšmingiausiuose Aušros Vartų atlaiduose. Be patarnavimo didžiosiose savaitės liturgijose, skirtose atidaryti ir uždaryti atlaidus, seminaristai papildomai patarnavo kurią nors atlaidų dieną.

Lapkričio 14 d. vyko jau tradicija tapęs Lietuvos klierikų susirinkimas, prasidedantis bendromis šv. Mišiomis su seminarijų vadovybėmis bei giedant jungtiniam seminarijų chorui. Po jų, kaip ir kasmet, iš klebono gerumo galėjome džiaugtis bendromis vaišėmis. Nuoraukas galite matyti čia.

Lapkričio 15 d. vėlų vakarą gausus seminaristų būrys važiavo vesti valandos budėjimą prie Švenčiausiojo Sakramento Aušros Vartų koplyčioje. Garbinimo tema buvo pasirinkta „Šventoji valanda“ – valanda prieš vidurnaktį ketvirtadienio naktį, kurią šv. Margaritai Alakok Jėzus apreiškė kaip pačią sunkiausią savo kentėjimų valandą. Kaip tai atrodė, galite matyti čia.

Linas Braukyla
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį