Šv. Mišios už seminarijos mirusiuosius (2018 lapkritis)

Vis dar tebesitęsiant Vėlinių oktavai, vakar mūsų seminarijoje meldemės už pas Viešpatį iškeliavusius seminarijai artimus žmones, jos geradarius. Taip pat, pirmąjį seminarijos rektorių, dėstytojus,Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją baigusius kunigus, klierikus, darbuotojus. Meldžiame jiems Dievo gailestingumo, kad kuo greičiau priimtų juos į savo šviesą.

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie!
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį