Rekolekcijos su Ralph Martin (2018 spalis)

Spalio 16-18 dienomis seminarijoje vyko rekolekcijos su teologu iš JAV Ralph Martin, ilgamečiu Renewal Ministries vadovu, daug prisidėjusiu prie charizminio atsinaujinimo Bažnyčioje Lietuvoje.

Rekolekcijos apėmė esminius krikščionio dvasinio gyvenimo elementus, į kuriuos žvelgta labiausiai remiantis didžiasiais praėjusio amžiaus Bažnyčios dokumentais, šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II enciklikomis bei Bažnyčios mokytojų raštais. Rekolekcijų vadovas reikšmingą dėmesį skyrė didžiausių šių laikų moralinių problemų vertinimui Evangelijos šviesoje, pabrėždamas visiems, o ypač kunigams būtinybę „stengtis įeiti pro ankštus vartus“, taip pat maldą ir pasninką už atsivertimą tų, kurie yra amžinosios mirties pavojuje.

Spalio 20 d. Vilniaus arkikatedroje vyko studentams skirta atsinaujinimo diena, kurios metu svečias kalbėjo panašius dalykus.

Labai rekomenduojame neseniai lietuvių kalba išverstą Ralph Martin knygą „Troškimų išsipildymas“ (Katalikų pasaulio leidiniai, 2017).

Linas Braukyla
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį