Švenčiame kardinolo konsekravimo vyskupu sukaktį (2018 spalis)

Įprastai Popiežius vyskupais konsekruoja kelis kunigus iš karto. Tačiau 1988 m. spalio 4 d. įvyko maloni išimtis - Šv. Jonas Paulius II vyskupu konsekravo vieną kunigą - Audrį Juozą Bačkį.

Homilijoje Popiežius meldė Švč. Mergelę Mariją, Gailestingumo Motina, taip gerbiamą Aušros Vartuose: "Pažvelk į šį savo sūnų, pradedanti eiti pareigas <...>"

Vakar, Vilniaus Kalvarijų parapijoje, visi kartu su Arkivyskupu Gintaru Grušu, vyskupu Arūnu Poniškaičiu, gausiu būriu kunigų ir artimiausių kardinolo bičiulių bei giminaičių, minėjome Jo Eminencijos vyskupystės 30 - ies metų jubiliejų.

"Nors ir nebeeinu vadovaujančių pareigų, širdyje lieku ir noriu likti jūsų gerasis ganytojas", - sakė kardinolas.

Prisiminkime savo maldose Kardinolą Audrį Juozą Bačkį, melskime jam sveikatos ir dėkokime Dievo Motinai, savo meilingu žvilgsniu lydėjusią ir tebelydinčią kardinolą jo pašaukimo kelionėje.

 

Nuotraukas galite pamatyti.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį