Neopresbiterio apsilankymas (2018 spalis)

"Dėkoti Dievui už viską, čia ir dabar" - štai tokius įsimintinus žodžius savo homilijoje tarė į seminariją sugrįžęs kunigas Giedrius Bakūnas MIC.

Kunigas Giedrius į mūsų visų Alma Mater sugrįžo vedinas gražios tradicijos - aukoti Šventų Mišių auką seminarijos bendruomenei, kurios dalimi dar taip neseniai pats buvo.

Šv. Mišių metu kun. Giedrius teikė neopresbiterio palaiminimą, po kurio įprasta pabučiuoti delnus pateptus šventuoju aliejumi, kurie simbolizuoja patį Kristų ir jo kunigystę.

Savo maldomis lydėkime kunigą Giedrių jo tarnystėje ir tolimesniame pašaukimo kelyje!

 

Nuotraukas galima rasti čia.

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį