Kambarių laiminimo šventė (2018 rugsėjis)

Neturime šiame pasaulyje amžino būsto, bet tai, ką turime, laiminame Viešpaties vardu.
Kasmet švęstu vandeniu, smilkalais, giesmėmis ir džiaugsmu apeiname visą seminariją: auditorijas, kabinetus, kambarius, koridorius, skalbyklą, virtuvę, valgyklą ir jėgainę. Meldžiame, kad šiuose namuose gyventų Dievo malonė: santarvė, pamaldumas, bendrystė.
Pasiryžtame savo buveines paversti bendrystės ir maldos vietomis, vildamiesi, kad jos bus dalis Dangaus Karalystės.
Šventasis Juozapas buvo paskirtas Viešpaties namų valdytoju. Esame jo globojamuose namuose. Baigiame savo šventę prašydami jo užtarimo.
Ramybė jūsų namams!
Šventės nuotraukos yra regimos čia.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį