25 atkurtosios seminarijos mokslo metų uždarymas (2018 gegužė)

Gegužės 30 d. žymi aiškią pabaigą 25 atkurtos seminarijos mokslo metams. Nuoširdžiai džiaugiamės jais visais, įskaitant ir jų pabaigą.
Kaip šių metų uždarymo kalboje sakė seminarijos rektorius kun. H. F. Fischer CO, sunku pasakyti, kas labiau verta paminėjimo: dideli įvykiai ar kasdienės pastangos priartėti prie Kristaus. O juk metai talpina ir viena, ir kita.
Ir toliau esame kelyje, paskui Kristų keliaujame į Jeruzalę. Sveikinome vysk. Arūną Poniškaitį jo kunigystės šventimų sukakties proga. Džiaugėmės įteikdami diakonui ir broliui marijonui Giedriui Bakūnui MIC jo studijų baigimo diplomą. Linksmai sutikome žinią, kad visi propedeutinio kurso auklėtiniai toliau tęs studijas seminarijoje. Tad šio etapo pabaiga žymi kito pradžią, kiekvienam vis kitokią. Šlovė Viešpačiui!
Prisimename tuos, kurie buvo šalia mūsų, laukiame tų, kurie ketina prisijungti, o patys ruošiamės šiandien dainomis, o rytoj piligrimine kelione į Agluoną švęsti mūsų pačių, kurie esame jau suburti kaip apaštalų bendruomenę, draugystę.
Nuotraukas galite matyti mūsų veidaknygėje.
Linas Braukyla
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį