Baigiamojo darbo gynimai ir seminaristų išvyka į Trakus (2018 gegužė)

Gegužės 16 d. seminarijoje vyko baigiamieji sintezės egzaminai (kuriais patikrinamos visos teologinės žinios) ir baigiamojo darbo gynimas. Šiemet ši maloni procedūra teko diakonui-broliui Giedriui Bakūnui MIC. Negalėjome matyti, kaip jis dalyvavo egzamine, bet matėme, kaip jis pristatė savo magistrinį darbą apie pal. Jurgio Matulaičio mokymą pasauliečių apaštalavimo klausimu. Giedrius darbą apgynė, egzaminus išlaikė, baigė studijas „Cum laude“ ir yra labai laimingas.
Lyg to dar būtų maža, Trakų klebonas kun. Jonas Varaneckas pakvietė mus ir kitas Lietuvos seminarijas į Trakus, melstis ir bendrauti prie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos. Pakvietė ne tik mus: savo pašaukimo istorija ir pastiprinančiu žodžiu dalinosi J.E. kard. Audrys Juozas Bačkis, kiek vėliau vadovavęs šv. Mišių aukai. Meldėmės gegužines pamaldas, vaišinomės ir sveikinome vieni kitus.
Dėkojame kun. Jonui už kvietimą rinktis prie Trakų Dievo Motinos, patikėti Švč. Mergelei Marijai save, savo kunigystę, savo gyvenimą.
Dienos nuotraukas galite rasti čia.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį