Įvyko Pašaukimų savaitgalis (2018 vasaris)

Seminarija džiaugiasi galėdama grupę besidominčių vyrų priimti į savo namus ir savo gyvenimo ritmą. Šį kartą – tik savaitgaliui.
Pašaukimų rekolekcijos yra skirtos maldoje ir kalbantis ieškoti savo pašaukimo – to, ką Dievas tau yra numatęs geriausio.
Pradėjome gavėniai tinkamu būdu, kryžiaus keliu. Netrūko laiko tylai, mąstymui ir adoracijai. Meldėmės brevijorių, kuris yra vertai laikomas kunigiška malda, rožinį, kuris yra laisvai privaloma dvasinio gyvenimo sąlyga. Žinoma, šventėme Eucharistiją.
Šį savaitgalį dalyviai turėjo progą paklausyti vysk. Dariaus Trijonio pašaukimo liudijimo, konferencijai apie pašaukimą susitiko su seminarijos dvasios tėvu kun. Sauliumi Bužausku, turėjo progą laisvai pakalbėti atskirai su seminaristais.
Melskitės už tuos vyrus, kurie atvyko ir kurie neatvyko. Viešpats visuomet šaukia darbininkų į savo pjūtį.
Nuotraukas iš Pašaukimų savaitgalio galite rasti čia.
Linas Braukyla
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį