Pašaukimų savaitgalis 2018

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija organizuoja pašaukimų savaitgalį, į kurį kviečia jaunuolius ir vyrus nuo 17 iki 35 m. Šis savaitgalis – tai gera proga susipažinti su kunigiškuoju pašaukimu ir pasiruošimo kunigystei ypatumais. Dalyviai tris dienas gyvens seminarijos ritmu, taip pat jiems bus parengta atskira programa, kurią ves kunigų seminarijos vadovai ir klierikai.

Savaitgalis vyks seminarijoje (adresas: Kalvarijų 325, Vilnius) 2018 m. vasario 23 – 25 d.

Dalyvių laukiame atvykstant penktadienį, vasario 23 d. iki 18 val. Rekolekcijų programa prasidės vakarine malda kartu su klierikais. Po vakarienės ir trumpo įvado numatytas pašaukimo vakaras, kurio metu dalyviai išgirs vyskupo Dariaus Trijonio liudijimą apie savo pašaukimą ir galės užduoti klausimų.

Antrąją rekolekcijų dieną dalyviai bus supažindinti su seminarija, seminaristų gyvenimu ir pasiruošimo kunigystei aspektais, klausysis konferencijų apie kunigo pašaukimą ir tapatybę bei galės diskutuoti šiomis temomis, melsis Rožinio malda, švęs Eucharistiją, o dieną užbaigs kartu su seminarijos bendruomene melsdamiesi Adoracijoje.

Pašaukimų savaitgalio programa baigsis sekmadienio ryte Šv. Mišiomis, pusryčiais ir aptarimu.

Rekolekcijų dalyviai prašomi atsivežti Šv. Raštą, rožinį ir būtinus asmeninius daiktus bei higienos priemones. Patalyne ir rankšluosčiais pasirūpins seminarija.

Norintieji dalyvauti savaitgalyje prašomi registruotis tel. (8-5) 2701602 arba el. paštu rastine@vks.lcn.lt
Atnaujinamos ir įkvepiančios žinios – seminarijos facebook paskyroje.
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį