Ekumeninės pamaldos (2018 sausis)

Sausio 25 d., kai Katalikų Bažnyčia švenčia šv. Pauliaus, tautų apaštalo, atsivertimą, tradiciškai vyksta ekumeninės pamaldos, užbaigiančios maldos už krikščionių vienybę savaitę. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai patarnavo pamaldoms, kuriose prie Dievo stalo susirinko Graikų apeigų katalikų, Ortodoksų Bažnyčios, Evangelikų liuteronų, Tikėjimo žodžio ir Naujosios apaštalų bažnyčios atstovai. Pamaldoms vadovavo Vilniaus arkivyskupijos vysk. augz. Darius Trijonis. Pamaldos, skirtos drauge kreiptis į Mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, susidėjo iš daugeliui denominacijų bendrų dalių: maldos Šventajai Dvasiai, atsiprašymo ir maldos už mūsų pačių ir visos žmonijos nuodėmes, Dievo žodžio skaitymo, mokymo, maldavimų už Dievo tautą, „Tėve mūsų“ maldos, ramybės palinkėjimo ir palaiminimo.
Kadangi esame vienijami Kristaus meilės ir meilės darbų, ekumeninių pamaldų metu renkamos aukos Lietuvos Biblijos draugijos veiklai, kurie Dievo žodžio pagrindu vienija visus krikščionis. Po pamaldų žmonės rinkosi prie vaišių stalo.
Ir toliau melskimės, kad visi būtume viena, kaip troško mūsų Viešpats (plg. Jn 17, 21).
Nuotraukas galite rasti paspaudę čia.
Linas Braukyla
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį