Giedriaus Bakūno MIC diakonato šventimai (2017 gruodis)

Su džiaugsmu pranešame, kad mūsų seminariją bebaigiantis marijonas Giedrius Marijampolėje Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo iškilmės dieną didžiausia marijonų šventė gavo diakonystės šventimus! Svarbu paminėti, kad šventimai vyko Marijampolės šv. Mykolo arkangelo bazilikoje, kur piligrimai vyksta aplankyti pal. Jurgio Matulaičio, švento ganytojo ir Vilniaus arkivyskupo, kilusio iš Marijampolės krašto ir atgaivinusio marijonų vienuoliją XX a. pradžioje. Be to, šventės data neatsitiktina, nes tikėjimas Nekaltuoju Prasidėjimu išreikštas pačiame marijonų ordino pavadinime.

Šventės nuotraukas galite žiūrėti čia.

Linas Braukyla

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį