Seminariją aplankė J. E. kard. A. J. Bačkis (2017 spalis)

Kiekvienų metų spalio 4 d. kalendoriuje pažymėta kaip mūsų kardinolo konsekracijos metinės. Ryšį su seminarija puoselėjantis A. J. Bačkis pernai seminarijos bendruomenę pasikvietė pas save į svečius. Šiemet jis atvyko pats, sutikdamas vesti dar ir dvasinę konferenciją.

Jo Ekscelencija kalbėjo apie šv. Joną Paulių II, kurį matė ir pažinojo gana artimai. Jis išryškino keletą šventojo popiežiaus pavyzdinių savybių: dėmesingumą kiekvienam žmogui, betarpiškumą, Dievo Motinos meilę ir atidumą Švenčiausiajam Sakramentui. Išsamus pasakojimas ir bedravimas persikėlė prie vakarienės stalo, kur kardinolą pasveikinome su dar vienais buvimo vyskupu metais.

Naujieną su trumpu video reportažu galite pažiūrėti mūsų facebook paskyroje.

Linas Braukyla

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį