Kelionė į Šiluvos atlaidus (2017 rugsėjis)

Kaip ir kiekvienais metais, šiemet visi Vilniaus kunigų seminarijos klierikai kartu su vadovybe turėjo galimybę dalyvauti visai Lietuvai ir visuotinei Bažnyčiai brangiuose Šiluvos atlaiduose.

Pasirengimas iškilmingoms šventosioms mišioms vyko einant kryžiaus kelią, greta esančiame šile, maldoje prisimenant daugelį šalies nelaimių ir kančių. Vidurdienį mišiose susirinko virš 100 kunigų, kurie kartu su tikinčiaisiais ir J. E. kard. A. J. Bačkiu meldėsi už save ir visus į kunigystę pašauktuosius bei už jų šeimas.

Nuolatos meldžiame švč. Mergelės Marijos pagalbos siekiant kunigystės.

Nuotraukas galite regėti čia.


Linas Braukyla
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį