Pastoracinė savaitė (2009 sausis)

Pirmoji savaitė, studentams grįžus po Kalėdų atostogų, šv. Juozapo kunigų seminarijoje tradiciškai skiriama gilintis į įvairius pastoracijos aspektus. Įvadiniu pastoracinės savaitės renginiu pasirinktas apsilankymas prezidentūroje – buvusiuose Vyskupų rūmuose. Ekskursijos metu apžiūrint valstybinius apdovanojimus, įvairių tarptautinių vizitų metu gautas dovanas, architektūrinį ansamblį mėginta atgaivinti rūmų istoriją, atpažinti aukščiausių hierarchų ir valdžios pareigūnų paliktus pėdsakus, susipažinti su svarbiausia valstybės institucija.

Antrąją dieną pal. Jurgio Matulaičio šeimos paramos centro ir šeimų klubo atstovai kvietė gilintis į šeimų pastoraciją. Pranešėjai drauge su seminaristais visą dieną trukusio seminaro metu kalbėjo apie sužadėtinių rengimą, krizes ir netektis šeimoje, kunigo vaidmenį šeimos gyvenime.

Šių mokslo metų pastoracinės savaitės centras buvo pal. Jurgio Matulaičio asmuo, minint jo įžengimo į Vilniaus arkivyskupijos sostą 80-ąsias metines. Dvi dienas trukusį seminarą apie pal. Jurgį Matulaitį, vedė palaimintojo Vilniaus vyskupo įsteigtõs Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių vienuolijos seserys Ignė Marijošiūtė ir Viktorija Plečkaitytė. Apžvelgtas palaimintojo gyvenimo kelias nuo gimimo Lūginėje, jaunystės Marijampolėje, studijų Kielcuose ir Petrapilyje, Marijonų vienuolijos atnaujinimo ir vienuolinių įžadų iki, žmogiškomis akimis žiūrint, karjeros viršūnės – Vilniaus vyskupo mitros bei Šventojo Sosto diplomato pareigų. Gilinantis į J. Matulaičio „Užrašų“ fragmentus, juose atpažįstant artimą ir tarsi niekuo neišskirtinį žmogų, paženklintą skausmo, ligų ir priešiškų jėgų puolimų, palaimintasis pristatytas kaip pavyzdys šventumo, kuris yra ne kai kurių išrinktųjų prabanga, tačiau galimybė ir pareiga kiekvienam.

Savaitė tęsta apsilankymu Priklausomybių ligų centre. Centro darbuotojai pasakojo apie opiausias visuomenėje sutinkamas priklausomybes – alkoholizmą bei narkomaniją, pristatydami jų profilaktiką, galimą gydymą bei pasekmes, sukeliamas tiek priklausomam žmogui, tiek ir jo šeimai. Seminaristai turėjo progą artimiau susipažinti su Dvylikos žingsnių bei Minesotos programomis, padedančiomis priklausomybių kamuojamiems atsitiesti, į savo gyvenimą įsileidus Dievą. Susitikimo pabaigoje nuo narkomanijos, alkoholizmo ir lošimo priklausomi vyrai sutiko pasidalinti savo patirtimi, atkryčiais ir tikslais, padedančiais grįžti į pilnavertį gyvenimą.

Antrus metus iš eilės pastoracinės savaitės pabaigoje seminaristai vyksta į mokyklas, kur moksleiviams kalba apie kunigystę, dalijasi pašaukimo liudijimais, susidomėjusius kviečia į atvirų durų dieną. Šiais metais aplankytos šešios Vilniaus ir Vilniaus rajono mokyklos.

Mykolas Sotničenka

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį