Kasmetinis kambarių laiminimas (2017 rugsėjis)

Pasaulyje įprastas namų laiminimas seminarijoje turi savitą formą – kiekvienų mokslo metų pradžioje džiaugsminga procesija laiminami kambariai. Svarbu, kad jie būtų sutvarkyti ir ant stalo turėtų vaišių ateinantiems ir išeinantiems žmonėms, o užvis svarbiausia, kad gyvenantieji tame kambaryje bendruomenės nariai gyventų „Aukščiausiojo pastogėj“ (Ps 90).

Koplyčioje prasidedanti procesija paskui velykinę žvakę neša šviesą visai seminarijai: pirmiausiai gyvenamiesiems kambariams, o tada ir visoms seminarijos patalpoms. Pabaigoje prie seminarijos globėjo šv. Juozapo paveikslo giedama šv. Juozapo litanija, jam pavedant ateinančius mokslo metus.

Mažą šventę vedė seminarijos rektorius kun. dr. Hans Friedrich Fischer.

Nuotraukas galite peržiūrėti facebook.

Linas Braukyla

 

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį