Mokslo metų atidarymas (2017 rugsėjis)

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos mokslo metai šį kartą prasidėjo rugsėjo 4 d. jau įprastine gražia švente. Ryte seminarijos vadovybė ir dėstytojai susirinko trumpam posėdžiui, po kurio kartu su seminaristais, naujais propedeutinio kurso studentais, seminarijos darbuotojais, didele grupe seminarijai artimų kunigų, arkivyskupu Gintaru Grušu, jo pagalbininku vysk. Arūnu Poniškaičiu ir jo pirmtaku J.E. kard. Audriu Juozu Bačkiu šventė Eucharistiją.

Tuoj po to visi susirinko į seminarijos konferencijų salę, kur turėjo oficialiai būti atidaryti nauji mokslo metai. Ceremoniją pradėjo seminarijos rektorius kun. dr. Hans Friedrich Fischer CO savo įžanginėje kalboje paminėdamas esmines ateinančių metų detales ir didžiausius lūkesčius. Pagal tradiciją, kalbai buvo pakviestas paskutiniojo seminarijos kurso studentas marijonas Giedrius Juozas Bakūnas, kuris trumpai ir įtaigiai priminė būtinybę sutikti Kristų visur, netgi seminarijoje. Kaip tikroje aukštojoje mokykloje, pirmąją mokslo metų dieną skaityta įžanginė paskaita – kun. dr. Vladimir Solovej ėmėsi nagrinėti krikščioniškąjį ir kunigiškąjį pašaukimą iš teologinės perspektyvos, pasitelkdamas keturis evangelistus kaip keturių pašaukimo pakopų simbolį. Po trumpų vyskupo Arūno ir kardinolo Audrio Juozo sveikinimų, arkivyskupas Gintaras Grušas pasveikino visus pradėjus naujus mokslo metus. Būtina pažymėti, kad pats arkivyskupas tądien šventė savo konsekracijos metines. Melskimės už savo ganytoją ir visus Bažnyčios ganytojus!

Nuotraukos facebook paskyroje.

Linas Braukyla

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį