Piligrimystė į Trakus (2017 rugsėjis)

Didelė palaima dalyvauti piligrimystėje į mūsų arkivyskupijos šventovę Trakuose. Šiemet rugsėjo 2 d. virš 200 jaunų žmonių iš įvairių bendruomenių bei kelių katalikiškų judėjimų atstovai žygiavo nuo stebuklingojo Marijos paveikslo Aušros Vartuose iki kito stebuklingo jos atvaizdo Trakų Švč. Megelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Išlydėti arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo ir palydimi vyskupo augziliaro Arūno Poniškaičio, piligrimai nuėjo apie 30 km nuolat giedodami, bendraudami, melsdamiesi, dalyvaudami keliaujančioje viktorinoje, sustodami katechezei ir poilsiui. Reikšmingai prie žygio prisidėjo ir jame dalyvavę seminaristai.

Nepatvirtintais duomenimis, už žygio suderinimą su eismu atsakingas seminaristas Darius suvaikščiojo ir subėgiojo beveik 40 km. Linkime jam sveikatos.

Žygio tema pasirinkti šv. Augustino žodžiai „Mylėk ir daryk, ką nori“ labai įvairiais būdais atsikartojo visą dieną, kaskart papildydami supratimą apie dievišką meilę. Tikimės, kad ši tikrai puiki žygio patirtis įkvėps jaunimui šventumo ir meilės troškimą padedant Trakų Dievo Motinai.

Nuoširdžiai dėkojame Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centrui už nuolatinį ir nepailstamą darbą kasmet dovanojant šią piligrimystės progą mūsų vyskupijai.

Linas Braukyla

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį