Pirmoji rudens diena (2017 rugsėjis)

Džiaugiamės, kad šiemet rugsėjo 1 d. daugeliui palankiu laiku Vilniaus arkikatedroje mūsų seminarijos bendruomenė dalyvavo šv. Mišiose. Malda pradėti naujus mokslo metus susirinko aukštųjų mokyklų vadovai, dėstytojai ir studentai (įskaitant ir absoliučią daugumą Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtinių). Šv. Mišių aukai vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, o kartu su juo meldėsi naujai misijai – akademinei sielovadai – paskirti kunigai. Tesuteikia šie metai visiems studijuojantiems pažinimo ir išminties, o aukštosiose mokyklose besidarbuosiantiems kunigams palaimą matyti savo darbo vaisius.

Norintiems daugiau susipažinti su akademine sielovada ir šių metų inciatyvomis siūlome skaityti šį interviu.

Tos pačios dienos vakarą seminarijoje pagal seną tradiciją vyko susipažinimo vakaras. Kiekvienais metais naujai prie „didžiosios seminarijos“ prisijungę bendruomenės nariai dalijasi savo pašaukimo istorijomis. Šiemet taip kalbėjo ne tik pirmakursiai Miroslav Jonas Domanskij ir Linas Braukyla, bet ir naujasis seminarijos studijų prefektas kun. dr. Vladimir Solovej bei naujasis seminarijos generalinis sekretorius kun. Francišek Jusiel.

Linas Braukyla

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį