Kunigystės šventimai (2017 gegužė)

Gegužės 6 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje įvyko kunigystės šventimai. Kunigystės sakramentą priėmė diakonas Renatas Švenčionis. Neopresbiteris mokėsi mūsų seminarijoje ir ją sėkmingai baigęs tarnystę vykdo Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio bažnyčioje. Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Pamokslo metu Jo Ekscelencija linkėjo naujai šventinamam kunigui uolumo bei visiško savęs atidavimo tarnystei Dievui ir žmonėms. ,,Šiais metais turi tinkamą ir sektiną pavyzdį Dievo Tarną arkivyskupą Teofilių Matulionį, kurio metus švenčiame. [...] tai pat nepamiršk Dievo Apvaizdos, kuri tave pašaukė šiai tarnystei. Leisk ir toliau, kad ji tau vadovautų.“ – sakė arkivyskupas. Linkime visokeriopos Dievo palaimos ir Mergelės Marijos globos neopresbiteriui kun. Renatui Švenčioniui.

Nuotraukas galite pamatyti seminarijos facebook puslapyje.

Robert Voičan

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį