Įvilktuvės (2008 gruodis)

Įvilktieji su kard. A.J. Bačkiu ir rektoriumi kun. Ž. Vabuolu

Kiekvienais metais gruodžio 8 d., švenčiant Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmę, Seminarijoje trečiojo kurso studentai yra įvelkami į kunigišką drabužį – sutaną – ir tampa kandidatais į diakonus bei kunigus. Šiemet Šv. Mišių metu savo norą toliau eiti kunigystės link išreiškė septyni seminaristai: Dovydas Grigaliūnas, Viktor Kudriašov, Ronald Kuzmickas, Tomas Paliukėnas, Tadas Piktelis, Jaroslav Spiridovič ir Egidijus Tubelis. Studentų pasiryžimą siekti kunigiškos tarnystės Bažnyčios vardu priėmė Vilniaus arkivyskupas metropolitas kardinolas A. J. Bačkis, kuris homilijos metu įvelkamuosius kvietė pašaukimo dovaną priimti su tokiu dvasiniu nusiteikimu, su kokiu Mergelė Marija priėmė angelo žodžiu, visuomet tardama „taip“ Dievui. Ganytojas priminė apaštalo Pauliaus žodžius, kad kunigystė nėra žingsnis karjeros keliu ar mūsų nuosavybė. Pašauktieji patys tampa Dievo nuosavybe, buveine, kurioje Kristus apsigyvena. Arkivyskupas kvietė jau buvimo seminarijoje dienomis leisti Kristui įsikūnyti širdyse, kad, remiantis laišku Žydams, laikui atėjus būtų tinkamai atstovaujama žmonėms, atnašaujant dovanas ir aukas pas Dievą.

Įvilktuvių šventė, kurioje dalyvavo daugiau nei šimtas svečių – trečiojo kurso seminaristų tėvų, giminių, draugų – baigta iškilmingais pietumis. Po jų įvilktieji tradiciškai vakaro maldai rinkosi Aušros Vartuose, dėkodami Mergelei Marijai už globą ir prašydami toliau stiprinti pašaukimą.

 

Mykolas Sotničenka

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį