Gavėnios rekolekcijos ir misija parapijoje (2017 kovas)

Kovo 22 -25 dienomis seminaristai turėjo Gavėnios rekolekcijas Senuosiuose Trakuose. Rekolekcijas vedė Vilkaviškio vyskupijos kunigas Arūnas Simonavičius. Konferencijų metų kun. Arūnas dalinosi savo psichologinėmis, pastoracinėmis ir liturginėmis žiniomis. Seminaristams labai patiko rekolekcijų vadovo paprastumas ir nuoširdumas. Reikia čia paminėti ir namų šeimininkių, apaštalinių šv. Jono seserų svetingumą ir geranoriškumą. Baigiantis rekolekcijoms vykome į Trakų Švenčiausios Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią, kur kartu su tikinčiais šventėme Šventąsias Mišias, kurių metų minėjome Viešpaties Apreiškimo iškilmę. Po bendros Eucharistijos keli seminaristai susirinkusius bažnyčioje trumpai supažindino su Dievo Tarno arkivyskupo Teofiliaus Matulionio asmenybe. Šiais metais birželio 25 dieną, Vilniuje įvyks jo beatifikacija. Vėliau Trakų klebonas kun. Jonas Varaneckas visus seminaristus pakvietė pasivaišinti tradiciniais Trakų kibinais. Dėkojame kun. Jonui už vaišes ir bendrą pasibuvimą.

Rekolekcijų nuotraukas galite pamatyti seminarijos facebook puslapyje.

Misijos parapijoje nuotraukas galite pamatyti seminarijos facebook puslapyje.

Robert Voičan

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį