Viešpaties Paaukojimo šventė (Grabnyčios) (2017 vasaris)

Vasario 2 d. buvo švenčiama Viešpaties Paaukojimo šventė, kitaip vadina Grabnyčios. Ta diena yra labai svarbi ir ko gero labiausiai laukiama pašvęstojo gyvenimo asmenims. Šios dienos vakarą visą seminarijos bendruomenė važiavo į Vilniaus arkikatedrą baziliką, kurioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis kartu su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu ir vyskupu augziliaru Arūnu Poniškaičiu. Šiose šv. Mišiose meldėsi gausiai susirinkę broliai ir seserys vienuoliai, priklausantys įvairioms vienuolijoms. Pamokslo metu Jo Eminencija sakė: ,,Štai jūs [vienuoliai ir vienuolės], šiandien čia susirinkę, paaukojot savo gyvenimą Dievui. Tenepristinga jums uolumo tarnaujant Jam ir žmonėms. <...> Linkiu jums drąsos ir jėgų jūsų pašaukimo kelyje ir meldžiu naujų pašaukimų.“

Nuotraukas galite pamatyti seminarijos facebook puslapyje.

Robert Voičan

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį