Ekumeninės pamaldos (2017 sausis)

Sausio 25 d. Katalikų Bažnyčia švenčia šv. apaštalo Pauliaus atsivertimo šventę. Šiais metais ši dieną sutapo su maldų už krikščionių vienybę savaitės kulminacija. Pamaldos vyko Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje. Šiose pamaldose dalyvavo ir mūsų seminarijos bendruomenė. Pamaldoms vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas. Į bendrą maldą susirinko ir įvairioms konfesijoms priklausantys krikščionys. Visi meldėme tarpusavio vienybės, kurios taip norėjo mūsų Viešpats Jėzus Kristus. Bendra malda skatina burtis į vieną šeimą, kuri turi bendrą tikslą, kuriuo yra Jėzus Kristus.

Nuotraukas galite pamatyti seminarijos facebook puslapyje.

Robert Voičan

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį