Pastoracinė savaitė (2017 sausis)

Sausio 9-12 dienomis seminarijoje vyko pastoracinė savaitė. Kaip ir kasmet, seminaristai, sugrįžę po žiemos atostogų, iš karto nepradeda antrojo semestro paskaitų, bet kelios dienos yra skiriamos įvairiems su pastoracija susijusiems mokymams. Šiais metais galima išskirti kelis dalykus, kuriuos seminaristai gvildeno. Pirma užsiėmimų dalis buvo skirta liturgijai bei jos šventimo nuostatoms, su kuriomis seminarijos studentus supažindino kun. liturgikos lic. Kęstutis Palikša. Antra dalis buvo skirta susipažinimui su Vilniaus Kurijos veikla bei ten veikiančiomis tarnybomis, tokiomis kaip Arkivyskupijos tribunolas, ekonomo tarnyba, kurijos kanclerio pareigybe. Prie šios dalies galima priskirti ir susitikimą su arkikatedros administratoriumi kun. Viginijumi Česnulevičiumi, kuris supažindino su parapijos administravimo ypatumais. Dalinosi savo ilgamete klebonystės patirtimi ir noriai atsakinėjo į įvairius klausimus. Trečiojoje dalyje seminarijos bendruomenė vyko į Vilniaus ,,Versmės“ katalikiškąją gimnaziją, kur jos direktorė Violeta Ališauskienė pristatė mokyklos veiklą bei specifiką. Taip pat pasidalino savo lyderystės schema bei patirtimi. Dėkojame visiems, kurie prisijungė prie šios pastoracinės savaitės organizavimo ir jos pravedimo.

Nuotraukas galite pamatyti seminarijos facebook puslapyje.

Robert Voičan

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį