Susikaupimo diena (lapkritis 2016)

Lapkričio 25-26 dienomis seminaristai turėjo susikaupimo dieną. Šį kartą seminarijos dvasios tėvas kun. Saulius Bužauskas pasirinko tikrai visiems gerai žinomą vietą – Pažaislį. Buvusi kamaldulių, o dabar seserų kazimieriečių prižiūrimą vienuolyną. Susikaupimo dienos konferencijas vedė Kauno arkivyskupijos kunigas Kęstutis Rugevičius, kuris seminaristams priminė asmeninės maldos ir tylos svarbą, bei vadovavo šv. Mišių aukai ir užtarimo pamaldoms.

Nuotraukas galite pamatyti seminarijos facebook puslapyje.

Robert Voičan

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį