Nacionalinė mokslinė konferencija „Štai aš, siųsk mane!“ (Iz 6,8)

 

2016 m. gruodžio 3 d.

 

konferencijos programa


9.00              Šv. Mišios seminarijos koplyčioje. Vadovauja Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas


I sesija

Moderuoja kun. teol. dr. Kęstutis Dailydė

 

10.00-10.05  Sveikinimo žodis

Kun. teol. dr. Hans Friedrich Fischer CO

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius

 

10.05-10.35  Evangelijos skelbimo strategijos Apaštalų darbų knygoje ir jų aktualumas nūdienai

Kun. biblinės teol. dr. Danel Dikevič

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

 

10.35-11.05  Evangelijos skelbimo procesui apibūdinti sąvokų ir turinių kismas

Mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

 

11.05-11.35  Evangelizacija policijos sielovadoje

                      Kun. teol. lic. Algirdas Toliatas CO

Lietuvos policijos kapelionas

 

11.35-11.55  Diskusija

11.55-12.15  Kavos pertrauka

 

II sesija

Moderuoja kun. teol. dr. Mindaugas Ragaišis

 

12.15-12.45  Naujoji evangelizacija atnaujintoje Bažnyčioje

Mons. teol. lic. Kęstutis Latoža

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

 

12.45-13.15 Sakramentai ir evangelizacija

                      Kun. teol. dr. Mindaugas Ragaišis

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

 

13.15 -13.45 Ligos evangelizacija popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkojo laiško“Salvifici doloris“ ir pal. Luigi Novarese mokymo šviesoje 
Kun. teol. lic. Rimgaudas Šiūlys

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

  

13.45-14.15  Evangelizacija – nauja gyvenimo kultūra

                     Kun. teol. dr. Kęstutis Dailydė

Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija

 

14.15-14.35  Diskusija

 

14.35             Pabaiga

 

 

organizacinis komitetas

 

Kun. teol. dr. Hans Friedrich Fischer CO

Kun. teol. dr. Kęstutis Dailydė

Biblinės teol. dr. Ingrida Gudauskienė

Kun. biblinės teol. dr. Danel Dikevič
Kun. teol. lic. Andžej Šuškevič
 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį