Kardinolo vyskupystės metinės (2016 spalis)

Vakar, spalio 4-ąją dieną Katalikų Bažnyčia minėjo šv. Pranciškų Asyžietį, pranciškonų ordino įkūrėją. Su tuo minėjimu yra susijęs ir kitas labai svarbus įvykis. Būtent tą pačią dieną, prieš 28 metus, Jo Eminencija kardinolas Audrys Juozas Bačkis iš šv. popiežiaus Jono Pauliaus II- ojo gavo vyskupystės šventimus. Ta proga visa seminarijos bendruomenė lankėsi pas Jo Eminenciją. Klierikai kartu su seminarijos vadovybe sveikino kardinolą su 28-mis vyskupystės metinėmis. Reikia pastebėti tai, jog jo Eminencija per tuos savo vyskupystės metus konsekravo tiek naujus vyskupus, tiek teikė šventimus kunigams bei diakonams, kurių bendras skaičius siekia apie 100 kunigų. Kaip pats kardinolas vakar sakė ,,Nepasilikau tos malonės [vyskupystės šventimų] vien sau. Noriai ja dalinausi su kitais dedant rankas - konsekruojant naujus vyskupus bei šventinant kunigus.“ Vakaro kulminacija buvo paties kardinolo ruošti makaronai, kuriais vaišino visus svečius. Telaimina Viešpats Jo Eminenciją ir tesuteikia jam reikalingų malonių ateinantiems metams.

Nuotraukas galite pamatyti seminarijos facebook puslapyje.

Robert Voičan

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį