Naujųjų mokslo metų pradžia seminarijoje (2016 rugpjūtis-rugsėjis)

Prieš pasibaigiant kalendorinei vasarai, rugpjūčio 30- ą dieną, po trumpų, bet tikrai intensyvių pastoracinių praktikų ir atostogų į seminariją sugrįžo jos pastoviausieji gyventojai – klierikai. Tarpusavy dalindamiesi dar šiltais ir šviežiais vasaros prisiminimais ruošėsi naujiems akademiniams metams.

Rugsėjo 1-ąją kartu su Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojais, rektoriais ir su studentais meldėmės Vilniaus arkikatedroje. Prašėme Dievo palaimos visiems metams. Dėstytojams – kantrybės, o studentams – noro įgyti naujų žinių ir įgūdžių tinkamai jas panaudojant. Jo Ekscelencija arkivyskupas Gintaras Grušas pamoksle priminė mokslo svarbą bei jo paskirtį kuriant gėrį.

Šiais metais mūsų bendruomenė pasipildė dviem dieceziniais ir trimis pašvęstojo gyvenimo klierikais. Jų pašaukimo istorijų galėjome pasiklausyti rugsėjo pirmosios vakare, kurio visą programą paruošė VI–ojo kurso klierikai.

Seminarija naujuosius akademinius metus pradėjo rugsėjo 2-ąją dieną. Ryte kartu su vadovybe, dėstytojais ir darbuotojais šventėme šv. Mišias, o po jų rinkomės į konferencijų salę, kur įvyko naujųjų akademinių metų atidarymas bei pirmoji paskaita, kurią skaitė seminarijos studijų prefektas kun. Kęstutis Dailydė. Inauguracijos metu taip pat kalbėjo vyskupas Arūnas Poniškaitis, rektorius kun. Hans Friedrich Fischer bei seminaristų atstovas kl. Gabrielius Satkauskas, kuris palygino seminarijos bendruomenę su futbolo komanda, kurioje visi yra svarbūs ir reikalingi tam, kad galėtų pasiekti laimėjimų.

Nuotraukas galite pamatyti seminarijos facebook puslapyje.

Robert Voičan

 
 
   į viršų  
 
     
     
 
    © Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
 
 Kontaktai  Biblioteka  Į titulinį puslapį